Oxygen advantage

Oxygen advantage neboli funkční dýchání

Oxygen advantage neboli funkční dýchání je považováno za jeden z hlavních pilířů našeho zdraví. Současný zrychlený způsob života ovlivněný častým stresem, nezdravým životním stylem přispívá k tomu, že nevyužíváme potenciální kapacitu plic, a proto se může stát, že takový nevhodný životní styl často naruší dechový vzorec. Díky zlepšení kondice dýchacích svalů lze snadno zvýšit vitální kapacitu plic. Dechový vzorec zahrnuje to, jak rychle a v jakém objemu dýcháme, které svaly při nádechu a výdechu zapojujeme a zda používáme k dýchání primárně nos. Každý den se nadechneme 16.000– 23.000krát, a proto by nám mělo záležet na tom, zda jsou tyto nádechy a výdechy funkční nebo disfunkční.

Vhodný styl dýchání prospěje lepšímu oběhu krve a zásobení buněk kyslíkem, rozšíří horní a dolní cesty dýchací, odstraní dušnost, zlepší spánek, koncentraci a usnadní navození celkového klidu. Cílovou skupinou jsou proto nejen vrcholoví či rekreační sportovci, kteří chtějí zvýšit svůj výkon, ale také osoby postižení long covidem nebo dušní z jiného důvodu, osoby s vysokým krevním tlakem, osoby, které jsou vystaveny vysoké míře stresu. Odborníci tuto dechovou metodu doporučují jako součást každého kondičního tréninku.

Kurz

K vytvoření adaptace a nápravě dechového vzorce je nezbytné absolvovat zhruba 6-měsíční výcvik. Spolupráce probíhá formou osobních (12x) a písemných konzultací, v ceně jsou materiály a instrukce pro cvičení doma.

Cena: 10 200Kč / kurz

Objednat