Workshop a školení

Firemní školení

Pro jednotlivce, menší či větší skupiny nebo do firem nabízím workshop vytvořený na míru. Témata vycházejí z oblastí, kterým se věnuji a praktikuji v praxi. Workshop obsahuje jak teoretickou část, tak i tu praktickou, na níž kladu důraz.

Délka workshopu je 2 hodiny (je možné upravit po domluvě s klientem).

Témata workshopu jsou funkční dýchání, zdravý životní styl, správná technika cvičení, ergonomie zdravého sezení – lze jej také kombinovat a vytvořit tak workshop podle zájmu a na přání klienta. Uvedená témata jsou odrazem mé vlastní praxe – aneb mluvím o tom, co sám praktikuji, mohu upozornit na možná rizika, nad nimiž však jednoznačně převládají přínosy.

Nabízím